TEEPR原創
採訪報導
綜合報導
編譯
特稿

1. 快搬家吧…

 

2.

廣告1

 

3. 看地上:

 

4.

 

5. 「一台有點壞掉的自慰基地」

廣告2

 

6.

 

7.

廣告3

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

廣告4

 

16. 「X條子…THE」

 

17. 「我乞求上帝給我一個英雄,結果祂給了我一個混蛋丈夫」

 

18.

 

19.

廣告

 

20.

 

21. 「我剛剛刺了我老婆的臉!可能還需要更多工,但我覺得太美了,她也很愛,她喜歡才最重要的!你可以批判我們,但我們不會因為你批判我們而批判你。這是我們一生中最好的一天!」

 

22.

 

23.

 

24.

廣告

 

25.

 

26.

 

27. 船的名字是:「渡輪 麥克渡輪臉」